preloader
Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР»

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариства  «УКРПРОФТУР»

(далі – ПрАТ «УКРПРОФТУР»  та/або «Товариство»)

(код за ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К «Турист» (2-й поверх) 

повідомляє про проведення річних загальних зборів дистанційно

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі – Загальні збори/річні загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Постановою Наглядовою радою ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.08.2022 № ПР-183-1, у зв’язку з Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  (Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану рішення НКЦПФР 323 від 29.04.2022 року та рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 року зі змінами). 

26 вересня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами.

22 вересня 2022 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «УКРПРОФТУР»

Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування: http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore.

20 вересня 2022 року (станом на 24-00 годину) – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

22 вересня 2022 року (з 9-00) – дата початку голосування.

26 вересня 2022 року (виключно о 18-00) – дата завершення голосування.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *