Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР»

Повідомлення

IНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

Річний звіт емітента за 2020 рік