preloader
IНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

IНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ  СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ. Загальна кількість акцій станом на 20 грудня  2021 року року, дату складання переліку акціонерів, які…